Collectieve inkoop bloembollen

Collectieve inkoop bloembollen

We doen weer een collectieve inkoop bloembollen! We kopen samen in, waardoor je voordeliger uit bent! Er zijn bollen voor de boomspiegel en voor de berm. Let op, bestel voor eind juni!

De afgelopen tijd hebben we uitvoerig opties vergeleken en inlichtingen ingewonnen. Welke bollen zijn gifvrij, trekken wilde bijen en vlinders aan en ‘doen’ het in de openbare ruimte?
We stelden twee mengsels samen. Een mengsel bollen voor een boomspiegel en een voor een (midden)berm.

Door alle bestellingen van iedereen te bundelen en deze in een keer te bestellen kunnen we ‘groot’ inkopen bij de leverancier. En dat is voordeliger voor jou.

Bestel voor eind juni – dan moeten we bij de leverancier de bestelling doorgeven. Je krijgt de bollen dan half september geleverd.
Wil je later dan eind juni bestellen dan loop je het risico dat de bollen op zijn. Ook is de prijs dan hoger.

Dit zijn de bollenmengsels

Benieuwd wat jullie ervan vinden!

Boomspiegel helden

Boomspiegel helden

De laatste week van mei riepen we uit tot de ‘Week van de Helden’. Tijdens deze week hebben we drie mensen met een guerrilla boomtuin verrast, en ze zo in het zonnetje gezet. Irene zette zich in op de IC en werd daarna zelf ziek. Aly en Wil zetten zich dag in dag uit voor ouderen in. Deze actie was een initiatief van vijf studenten Kunst & Economie van de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht.

De afgelopen maanden hebben Sara, Tjird, Ernesta, Fabrice en Mariska, als tweedejaars kunst en economie studenten samen met Guerrilla Gardeners een project neergezet. Met een resultaat waar we trots op zijn: boomspiegel helden!

Hun project begon met de basis: een stevig onderzoek naar de doelgroep, de (eventuele) samenwerkingen, de social media en de branding van Guerrilla Gardeners. Daaruit rolde een concept om boomspiegels te beplanten in de stedelijke omgeving en het te verbinden aan een persoonlijk verhaal.

Tjird zoekt planten uit bij een biologische kweker.

De studenten vertellen:

“We gingen op zoek naar bijzondere verhalen van bewoners uit Utrecht voor de ‘WEEK VAN DE HELDEN’.
Tijdens deze week hebben wij drie mensen verrast. Als eerste Irene, een vrouw die zich wekenlang heeft ingezet in het UMC en vervolgens een hernia kreeg. Lees hier het verhaal van Irene.

Het tuintje voor Irene

Op de tweede dag organiseerden wij een middag voor Aly en Wil, twee actieve vrijwilligers van het zorgcentrum de Dame in Zuilen. Deze twee vrijwilligers zetten zich dag in dag uit voor ouderen en verdienden het om in het zonnetje gezet te worden. Lees hier het verhaal van Aly en Wil.

Aly en Wil bij hun nieuwe boomspiegeltuin

Deze verhalen werden ingezonden door mensen uit hun persoonlijke kringen, waardoor het een echte verrassing was. Onze ‘helden’ wisten wel dat er iets zou gebeuren, maar niet wat er stond te gebeuren. Op het moment dat de boomspiegeltuin klaar was werden ze pas naar buiten gevraagd. Daar werden ze meteen in het zonnetje gezet met een toespraak door degene die ze had genomineerd. Ook was er muziek en waren er lekkere hapjes.
Bij de boomspiegel hangt een QR-code. Je kan de code scannen het verhaal vervolgens lezen op de website.

Met dit plan hebben wij mensen én de buurt in bloei gezet en willen we graag de biodiversiteit versterken in de stedelijke omgeving. Hopelijk hebben we het zaadje geplant bij mensen uit de buurten om ook zelf aan de slag te gaan :)”

We zouden graag doorgaan met het mensen in het zonnetje zetten. Vind je dit een leuk idee en zou je hieraan willen bijdragen, laat het ons dan weten!

heldinnen van de Dame

heldinnen van de Dame

De wijk Zuilen kent een unieke plek voor ouderen, een eigen ruimte voor activiteiten in de plint van het complex ‘De Dame’, tegenover winkelcentrum Rokade. Een bewonersinitiatief in zelfbeheer, met als motto ‘ontmoeten en bewegen’. 

Door ‘corona’ zijn onze mogelijkheden nu erg beperkt. We doen echter wat we kunnen! 

De binnentuin biedt gelukkig ruimte voor optredens, een pub quiz, fitness op je balkon… 

En dan zijn er natuurlijk de maaltijden! 

Aly Janmaat en Wil Smit, onze onvermoeibare vrijwilligers, bieden al jaren gastvrijheid in ‘De Dame’. Ze blijven ook nu, terwijl de ontmoetingsruimte gesloten is, aan iedereen denken. Zijn betrokken bij de distributie van maaltijden, en koken wekelijks soep. Op te halen, of desnoods thuisgebracht voor wie maar wil. De nu noodgedwongen aan huis gebonden senioren zijn hen hiervoor heel dankbaar. 

Hartelijke groet, Namens bestuur en vrijwilligers van ‘De Dame’ en voor contact:
Arie Nico Verheul, arienicoverheul@gmail.com 0655800168,
Loes Kanter, coördinator loesbijdedame@gmail.com

Lees meer over deze actie in ons blog boomspiegel-helden.

Hieronder wat foto’s van de ‘onthulling’ van de boomtuin. Het was een stralende dag met twee stralende dames in het middelpunt. 🙂

Irene

Irene

Irene

Een echte held, echt waar.

Is er iets aan de hand,

dan is zij direct daar.

Een held tot en met.

Ook in het calamiteiten hospitaal,

staat zij daar met de rode pet.

Als verpleegster, buurmeisje, vriendin.

Heb je haar nodig,

dan zet zij zich in

Lief, betrokken en oprecht.

Dat is de manier,

waarop zij vecht

Na weken strijden tegen corona in het UMC.

Zei haar rug plots: ik heb geen zin meer, ik stop er mee.

Pijn, leed en slapeloze nachten.

Het enige wat zij nu kan doen is wachten.

Als omgeving vinden we dit heel erg naar.

En hopen we iets te kunnen doen voor haar.

Plantjes, bloemetjes, daar gaat zij van stralen.

Met dit gebaar hopen we haar uit haar dipje te halen.

Liefs, Kim

Bovenstaande tekst las Kim voor aan Irene tijdens de ‘week van de helden’, eind mei.

Studenten van de HKU legden de boomspiegeltuin aan.

Lees meer over deze actie in ons blog boomspiegel-helden.

De do’s en don’ts van Guerrilla Gardening door de stadsecoloog

De do’s en don’ts van Guerrilla Gardening door de stadsecoloog

De biodiversiteit staat zwaar onder druk. Het bijna-niet-te-geloven aantal van 1 miljoen planten- en diersoorten is bedreigd met uitsterven. Gelukkig kunnen we ons steentje bijdragen, juist ook in stad of dorp. Guerrilla Gardenen jij ook met liefde voor biodiversiteit? De stadsecoloog van Utrecht, Floris Brekelmans geeft ons aandachtpunten mee. 

Doen

 • Gebruik inheemse soorten. Als je aan de slag gaat voor biodiversiteit gebruik dan bij voorkeur soorten die van nature hier voorkomen. Deze dragen het meeste bij. Kijk ook vooral naar wat er voor dieren op je planten komt. Daar kun je van leren. Met name – komen er naast honingbij en hommels ook andere soorten op af? Ga kijken en maak foto’s en leer zo hoe je inspanning bijdraagt aan biodiversiteit.
 • Focus dichtbij: zo vind je plekken die we normaal niet zouden vinden. Je kent je eigen straat het beste.
 • Vertel je verhaal! Waarom ben je aan het Guerrilla Gardenen en wat zit er achter? Neem vooral kinderen erin mee. Zij zijn de natuurbeschermers van de toekomst. Ook bij planten en dieren geldt ‘onbekend maakt onbemind’.
 • Probeer er achter te komen wat de huidige waarde is voor flora en fauna van de plek die je wilt veranderen. Is een plek op het oog niet zo biodivers? Dat klopt vaak, maar soms is er verrassend veel biodiversiteit. Je ontdekt het door te kijken wat er is, ga letterlijk op je knieën en kijk. In bijvoorbeeld plantsoenen kunnen hele kolonies aan bijen voorkomen. De grijze zandbij kan op zo’n plek honderden holletjes hebben terwijl je op eerste gezicht denkt dat zo’n plek geen waarde heeft.
 • Zorg ook voor rommelplekjes, Bijvoorbeeld boomstammetjes, een stapel kapotte dakpannen en bladerhopen. Daar barst het vaak van het leven!
 • Je eigen tuin draagt bij aan biodiversiteit. De tuinen met een mix van verwildering en beheer hebben de grootste biodiversiteit. Als je je tuin laat verwilderen worden maar een paar soorten dominant. Dat doet niet zoveel voor biodiversiteit. Als je aanstuurt op een mix van planten en ook qua structuren (hoog, laag, boom, struik, gras) dan krijg je de meeste diversiteit in je tuin.
 • Boomspiegels zijn een goede plek om te vergroenen. Ze zijn vaak relatief kaal, vaak een plek om de hond te laten poepen en plassen. Dit soort plekken zijn waardevoller als ze begroeid zijn. Besef wel dat zo’n boomspiegel een lastige plek is voor planten. De grond onder de boom is vaak droog. De boom onttrekt veel voedingsstoffen en water. Ook is er vaak veel schaduw. Planten zullen het eerste jaar wel groeien, daarna wordt het lastig. Dus kies planten die kunnen groeien in dit soort omstandigheden! (Meer lezen over boomspiegeltuinieren.)
 • Betrek de buurt! Neem je buurt mee in de plannen. Ga ze bijpraten. Leg uit waarom je iets doet. Als je in de buurt het groen anders gaat beheren zonder uitleg krijg je weerstand. Wees ook realistisch in wat je vertelt: leg uit dat het een paar jaar duurt voordat het eindbeeld bereikt wordt. Zorg voor een paar ambassadeurs in de buurt die het verhaal kunnen vertellen.
 • Onderhoud je Guerrilla tuin. Maai er bijvoorbeeld een wandelpaadje of struinpaadje om uit. Zet een bankje neer. Ruim regelmatig het zwerfvuil weg.
 • Betrek de gemeente. De gemeente heeft vaak een beeld hoe zij het groen voor ogen heeft. Het is beter dat je elkaar informeert dan dat je elkaar tegenwerkt.
Onderhoud van een guerrilla tuin in de buurt van Amstel.

Niet doen

 • Wees terughoudend met inzaaien van braakliggende terreinen. Dit zijn de enige plekken in de stad waar natuurlijke processen ongestoord hun gang kunnen gaan. Ingrijpen levert vaak niet meer biodiversiteit op.
 • Ga niet in het buitengebied aan de slag! Guerrilla Garden in je directe leefomgeving. De laatste jaren zijn in het buitengebied veel mengsels van bloemen ingezaaid die niet passen in het gebied. We noemen deze ook wel carnavalsmengsels. Ze doen vaak meer schade dan goeds.
 • Begin niet te ingewikkeld. Het is zonde als je afknapt op Guerrilla Gardening doordat het niet lukt. Kijk eerst naar welke kansrijke plekken er in de buurt zijn. Het makkelijkst is het om straattegels te verwijderen. Maak een geveltuintje. Dit is ook vrij droog (bakstenen trekken water weg), maar met het verbeteren van de bodem is veel te bereiken.
 • Zie bloembollen niet als de oplossing voor meer biodiversiteit. Ze bloeien vaak maar kort en geven dus kort nectar. Bloembollen hebben vaak wel een functie voor het mooier maken van een berm. Daarnaast is er nog een ander neveneffect: op plekken met bloembollen wordt het gras later gemaaid. Op zulke plekken wordt het gras langer en heb je snel een rijkdom aan planten en daarmee bijtjes.
 • Ga niet rommelen op plekken die voor biodiversiteit waardevol zijn. Bomenlanen waaronder gras groeit daar kunnen bijvoorbeeld veel paddenstoelen voorkomen. Als je hierin gaat tuinieren dan verliest het die kwaliteit.
  Wil je weten wat er in je buurt voorkomt, kijk dan op wildebijen.nl of op waarneming.nl. Let op dat niet alles dat je op internet leest klopt. Wil je zelf weten wat bij jou in de buurt goede soorten zijn? Neem contact op met de stadsecoloog of de lokale IVN of het KNNV.
Lekker in je eigen buurt. De geveltuin van Casper, Amsterdam.

Wil je meer lezen over Guerrilla Gardening en biodiversiteit?

 • Een interview met Floris Brekelmans verscheen al eerder op onze site. Lees hier het blog.
 • Dit zijn de tips van Floris voor inheemse planten om mee te guerrilla gardenen. Bekijk de tips.