Partners

De guerrilla gardeners werken graag samen voor groenere buurten overal.

Stichting Steenbreek

Het Nationale Boomspiegelfeest: mensen in heel het land gaan dan tuinen aanleggen in de kale grond rond een boom.

Het Boomspiegelfeest is een initiatief van Stichting Guerrilla Gardeners in samenwerking met Stichting Steenbreek. Steenbreek-directeur Roel van Dijk: ‘Het vergroenen van boomspiegels past helemaal in de lijn van Steenbreek. Meer ruimte voor bomen, minder steen en meer groen.’

Cruydt-Hoeck

Cruydt-Hoeck is kweker en leverancier van inheemse wildeplantenzaden, inheemse planten en ecologisch passende bloemenweidemengsels. Met gedegen praktisch en ecologisch advies helpt Cruydt-Hoeck gemeenten, (groen)bedrijven, plannenmakers en particulieren met het creëren van succesvolle bloemenweides.

Guerrilla Gardeners ontwikkelde samen met Cruydt-Hoeck een pakket planten voor je boomspiegel.

Bijenstichting

De missie van de bijenstichting is door middel van educatie overheidsbeleid en aanleg van bijenlinten voor honingbijen, wilde bijen en hommels te beïnvloeden.

De Bijenstichting is de initiatiefnemer van de Nationale Zaaidag, waar Guerrilla Gardeners een partner van is.

Fair Future Generators

Wij doen mee aan Fair Future Generators van Milieudefensie. Dit is een jongerenprogramma in het kader van maatschappelijke diensttijd door Milieudefensie. Voor jongeren van 18 t/m 27 jaar in héél Nederland. Maak écht impact en zet je in voor een groene en eerlijke wereld.

WaterLeider

Dit is een groep van groene doeners die landelijk actief is om te inspireren en motiveren. Om gisteren aan de slag te gaan met meer groen, bewuster watergebruik en hergebruik van materialen. Dat doen ze o.a. met workshops TonTuin maken, gieter van afval, regenton aansluiten of een speelse waterbaan.

Doelshop

Winkel je wel eens online? Als je dit doet via doelshop.nl/guerrillagardenersnl, dan doneer je gratis aan ons zonder iets extra’s uit te geven!

Je koopt het product uiteindelijk bij de webshop zelf, maar doordat je eerst door onze DoelShop-link klikt, wordt een deel van het aankoopbedrag een donatie.

Aansluiten als partner

  • Heb je een tof idee voor een project of campagne? We zijn altijd benieuwd naar kansen voor groenere buurten.
  • Steun ons financieel, bijvoorbeeld in ruil voor een vermelding in onze nieuwsbrief.

Op naar een groenere wereld!

Wij versturen met: verzendmethoden
Betaalwijzen: betaalmethoden