Privacy

GuerrillaGardeners.nl spant zich in om de privacy van gebruikers van de website zo goed mogelijk te beschermen. Het privacybeleid geeft aan hoe GuerrillaGardeners.nl omgaat met persoonsgegevens van gebruikers van de website.

GuerrillaGardeners.nl is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, nummer 70911681 en gevestigd in Bunnik. GuerrillaGardeners.nl is de verantwoordelijke in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Verzamelen van Persoonsgegevens
We bewaren persoonsgegevens wanneer je hiervoor toestemming hebt gegeven.
GuerrillaGardeners.nl kan de volgende persoonsgegevens verzamelen en opslaan:

 • je naam, woonplaats, e-mailadres, jouw voorkeuren w.b. GuerrillaGardenen;
 • of je de nieuwsbrief wilt ontvangen of niet
 • loggegevens, navigatiegegevens, gegevens over page views en de hardware die je gebruikt (mobiel of desktop). We gebruiken google analytics cookies. Zie ook verderop in dit beleid.
 • andere gegevens die je zelf verstrekt.

Doeleinden
GuerrillaGardeners.nl verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • zodat je onder een post kunt reageren;
 • om je een nieuwsbrief te kunnen sturen als je deze wilt ontvangen;
 • om je in contact te brengen met andere GuerrillaGardeners of de media als je hebt aangegeven dit te willen;
 • om de website aan jouw behoeften aan te passen en te verbeteren;
 • om je een bestelling te kunnen sturen als je iets hebt besteld in de webshop.

Google Analytics cookies
Om de website te kunnen optimaliseren gebruiken we google analytics. Hiervoor registreert elke pagina van de website bepaalde gegevens. Om ervoor te zorgen dat deze gegens niet herleidbaar zijn tot jou hebben we het volgende gedaan:

 • Een Verwerkersovereenkomst met Google gesloten;
 • Het laatste octet van het IP-adres gemaskeerd waardoor het anoniem wordt;
 • De optie ‘gegevens delen’ uitgezet
 • We maken geen gebruik maakt van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Verstrekken van persoonsgegevens

Webwinkel

 • Bestel je in de webwinkel dan worden je gegevens gebruikt om je het bestelde product te kunnen leveren. Als je per post iets wil krijgen delen we je gegevens met Shops United, die verzendetiketten maakt voor PostNL. Dit is een bedrijf gevestigd in Nederland dat je gegevens alleen gebruikt om het verzendetiket in orde te kunnen maken. Zie hun privacystatement.
 • Online betalingen worden verwerkt via Mollie.

De website guerrilla gardeners buiten de webwinkel om
Guerrillagardeners.nl verstrekt in beginsel geen persoonsgegevens aan derden. Bij uitzondering kan guerrillagardeners.nl toch jouw persoonsgegevens aan anderen (zoals bijvoorbeeld politie, justitie en andere opsporingsdiensten, de belastingdienst, toezichthouders of rechthebbenden) verstrekken, namelijk:

 • wanneer je hebt aangegeven de nieuwsbrief te willen ontvangen: dan worden je naam, woonplaats en mailadres ook opgeslagen door ons nieuwsbriefprogramma Mailerlite. Deze is gevestigd in de EU en voldoet aan de AVG;
 • wanneer zij hiertoe verplicht is op grond van (inter)nationale en wet- en regelgeving of een rechterlijk vonnis;
 • wanneer je hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven

In alle andere gevallen worden jouw persoonsgegevens zonder voorafgaande schriftelijke toestemming niet aan anderen verstrekt.

Veiligheid
GuerrillaGardeners treft technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om het verlies en misbruik van jouw persoonsgegevens tegen te gaan. Ondanks dat wij al het redelijkerwijs mogelijke doen om jouw privacy te beschermen, kunnen wij hieromtrent echter niets garanderen. Wees daarom voorzichtig met het onnodig vermelden van persoonsgegevens in je reacties op berichten.

Inzage, wijziging en verwijdering
Als je wil weten welke gegevens van jou verwerkt worden, kun je guerrillagardeners.nl vragen om inzage in de gegevens door een e-mail te sturen naar info@guerrillagardeners.nl. Je ontvangt dan gratis binnen 4 weken het gevraagde overzicht, tenzij het verzoek een heel grote administratieve last meebrengt.

Duur van bewaren van gegevens
Guerrillagardeners.nl bewaart jouw persoonsgegevens voor zover wettelijk toegestaan voor het uitvoeren van dit privacybeleid. Wij bewaren je gegevens niet langer dan nodig is voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verwerkt. De (geanonimiseerde) gegevens over het bezoeken van de website worden na 2 jaar automatisch verwijderd.
Je kunt zelf je gegevens uit Mailerlite verwijderen door op ‘unscubscribe’ te klikken onderaan iedere nieuwsbrief.
Op verzoeken tot inzage, wijziging en verwijdering van persoonsgegevens zal Guerrillagardeners.nl binnen vier weken reageren.

Rechtskeuze en rechtsbevoegdheid
Op het privacybeleid is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ieder geschil dat hiermee verband houdt, zal alleen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht.

Aanpassingen
Om op de hoogte te blijven van de laatste wijzigingen adviseert Guerrillagardeners.nl het privacybeleid regelmatig te raadplegen. Steeds als het privacybeleid wordt gewijzigd, informeren we je daarover via mail en/of  op de website.

Vragen of opmerkingen?
Voor vragen en opmerkingen over ons privacybeleid kun je contact opnemen met Guerrillagardeners.nl via info@guerrillagardeners.nl.

Dit privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op 23 mei 2018.

Wij versturen met: verzendmethoden
Betaalwijzen: betaalmethoden