Richtlijnen voor een aanvraag bij het Bomenfonds.

 

 1. Het project vindt plaats in de (semi-)openbare ruimte; speeltuin, groen in beheer van bewoners, schoolplein, gezamenlijke binnentuin van een woonblok etc. m.a.w de plek moet toegankelijk zijn voor derden.
 2. De aanvraag moet voorzien zijn van een kort projectplan waarin doel, locatie, planning, soort bomen/planten etc. wordt omschreven. (max. 2 A4-tjes).
 3. Er moet draagvlak voor het project zijn. Door de buurt, maar bijvoorbeeld ook door de gemeente. In het projectplan moet opgenomen zijn hoe de duurzaamheid van het project gewaarborgd kan worden.
 4. De aanvraag moet voorzien zijn van een sluitende begroting
 5. Struiken, bloemen, aarde, regenton etc. kunnen ook mee gefinancierd worden, maar het plan moet minimaal 1 boom bevatten.
 6. Alleen directe kosten (bomen, struiken, aarde etc.) mogen opgevoerd worden, publiciteitskosten, reis en verblijfkosten en andere indirecte kosten zijn niet subsidiabel.
 7. De bomen, struiken, bloemen zijn bij voorkeur inheems en altijd biologisch. (een overzicht van biologische kwekers vindt je bijvoorbeeld hier. Of koop een kant en klare “Tuiny Forest” vol inheemse bomen, struiken en planten.
 8. Na afloop ontvangt het bomenfonds een afrekening en een of meerdere foto’s van het project.
 9. Bij toekenning ontvangt aanvrager 50% vooraf en 50% na afronding van het project.
 10. Het project mag niet van start zijn gegaan vóór het besluit over de aanvraag is genomen en moet binnen twee jaar zijn afgerond;
 11. Een bijdrage vanuit het Bomenfond bedraagt maximaal € 250.- Als het project in totaal € 250,- of minder kost kan het volledige bedrag aangevraagd worden.