Op naar een groener schoolplein!

Een plein waar kinderen beestjes kunnen vinden. Waar ze zich op allerlei plekken kunnen verstoppen. Waar ze creatieve fantasievolle spellen kunnen verzinnen. Waar de ruimte ze uitdaagt om lekker te bewegen.

Groene ‘schoolpleinen van de toekomst’ hebben meerdere voordelen. Ze zijn gezond, aantrekkelijk en leerzaam, bevorderen de biodiversiteit en leveren een bijdrage aan het klimaatbestendiger maken van de leefomgeving. Ook kunnen het plekken worden waar kinderen, ouders en buurtgenoten ook na schooltijd nog graag zijn. Goed voor de sociale contacten!

Er zijn dus allerlei redenen om voor een groener schoolplein te gaan. Maar hoe pak je het aan? Hoe zorg je dat het van een idee, echt werkelijkheid wordt? Jessica Keijzer-Nab, uit Megen (gemeente Oss) stond aan de wieg van een groen schoolplein in haar gemeente. Bij de school van haar dochter), basisschool de Klimop. Ze vertelt over haar ervaringen.

Draagvlak

Het begon allemaal begin 2017. Als eerste wilden we weten of er wel behoefte was aan een groen schoolplein. De ouderraad wilde hier graag aan meewerken. De ouderraad voerde een enquête uit onder ouders, kinderen van de bovenbouw en het schoolteam. De enquête ging ook naar de andere gebruikers van de school: de teams van BSO De Schaapskooi en de SPO (Peuterspeelzaal). In de enquête vroeg de ouderraad onder andere naar de tevredenheid over het huidige schoolplein, naar verbeterpunten voor het schoolplein en naar de mening over meer groen op het schoolplein.

Het resultaat was duidelijk: er was behoefte aan een groener plein.

De stappen die we hebben gezet

Vanaf dat moment zijn we aan de slag gegaan. Wat hebben we gedaan?

 • We vormden een werkgroep met drie betrokken ouders, een docente, de directeur van de school en iemand van de gemeente Oss.
 • Bij het maken van het ontwerp bepaalden we eerst wie de gebruikers van het plein zouden worden. Naast de kinderen bijvoorbeeld ook buurtbewoners.
 • Ontwerpster Julie Wulfhorst-Hafmans van de gemeente werkte ons ontwerp uit in een ‘echte’ schets.
 • We maakten een hoofd-verdeling met een aparte plek voor de kleintjes, en een aparte plek voor de grotere kinderen. Ook hielden we rekening met de thema’s: sport en spel, fysiek spel, Fantasie/sensomotorisch/constructie spel en natuureducatie. Lees meer over het ontwerp.
 • Bij de schets maakten we een begroting.
 • Met de concrete plannen in handen – hoe willen we dat het er uit gaat zien en hoeveel gaat het kosten – zijn we gaan zoeken naar geld, materialen en samenwerkingen.
 • Om de ouders te informeren organiseerden we regelmatig ‘klimopvergroent’ informatieavonden.

 

Nu hadden wij al wat voordeel doordat een aantal mensen uit de werkgroep net hiervoor een natuurspeeltuin hadden gerealiseerd, we hadden dus kennis en contacten ‘in huis’. Ook bleek er een goede samenwerking mogelijk met de schooldirectie en de gemeente.

Geld, materialen en samenwerking

Bij het ontwerpen hielden we al rekening met het aanvragen van geld. Om stapsgewijze financiering en uitvoering van het plan mogelijk te maken was het ontwerp in deelontwerpen opgesplitst. Zo kon met een gedeeltelijke financiering alvast de basis worden gerealiseerd. Iedere keer als er voldoende budget beschikbaar was konden themas aanvullend worden gerealiseerd. De basis zagen we als essentieel, de themas waren optionele aanvullingen en verbeteringen.

 

In totaal hebben we ongeveer 36.000 aan bijdragen mogen ontvangen. De grootste bedragen komen vanuit subsidies, en fondsen. Op onze site staan onze sponsors. Zonder dit bedrag en de mensen die vrijwillig hebben geholpen en het bijleggen vanuit de basisschool zelf hadden we het nooit kunnen realiseren.

Om kosten te besparen werden we creatief:

 • We vroegen meerdere offertes op bij uitvoerders, om ze te kunnen vergelijken.
 • We bekeken steeds zelf kritisch wat we zelf konden doen.
 • We zochten actief contact met de praktijkschool en landschapsbeheer om kosten te besparen.
 • We kozen er voor om ons speeltoestel te ‘herplaatsen’, en niet voor een nieuw toestel.
 • We maakten bewust gebruik van materialen die niet veel kosten. (Zitbank van rest stenen van het plein, wilgentunnels van snoeiafval).

 

Aan de slag!

Voor het aanleggen van het schoolplein hebben veel mensen zich ingezet.

 • Om alles te kunnen aanleggen moesten het klimtoestel en duikelrek tijdelijk weg.
 • De beplanting is door de leerlingen zelf gezet! Hoe stoer is dat! 💪
 • Na het eerste werk organiseerden we af en toe activiteiten met de school om samen het plein nog meer af te maken. Zo plaatsten we in januari wilgenbogen en een wilgentunnel samen met de leerlingen.
 • We hielden rekening met de vakanties: vlak voor de vakantie de beplanting aanleggen, zodat deze tijdens de weken zonder kinderen kon aanslaan.

Het resultaat

Het plein heeft nu (voorjaar 2019):

 • een zitarena,
 • theaterpalen (waar je decor voorstelling aan kunt bevestigen),
 • groentebakken,
 • een waterpomp,
 • wilgenhut en wilgentunnel met stapstammen,
 • klimtoestel (dit is het oude herplaatst),
 • nieuwe kleine glijbaan en zitmuur,
 • tarppalen en doek boven zandbak, zithoekje in zandbak,
 • zitkring stenen,
 • voetbalkooi,
 • 3 nieuwe bomen (1 herplaatst), nieuwe plantjes, bloemen  🐝🦋

 

Tips voor wie met een plein aan de slag gaat

Soms wat tegenslag, maar met creativiteit kom je een eind. 😊 Als je erom vraagt willen mensen meehelpen. Heel veel mensen hebben belangeloos geholpen, meegedacht, bijgedragen en interesse getoond👍💪. Wat hierbij zeker heeft geholpen is dat we de plannen snel visueel hebben gemaakt, zodat iedereen zich kon voorstellen wat we wilden maken.

Het werken met een plan in fases werkte heel goed. Daardoor ‘stond’ er al een basis waar de kinderen gebruik van maakten, en konden we in de tussentijd bijvoorbeeld gaan sparen voor een schommel.

Ouders waren heel betrokken, en we luisterden ook goed naar de ouders. Zo waren er ouders bezorgd over de scherpte van de stenen muurtjes. Dus hebben we de scherpe stukken wat verder verwijderd.

Draag er tot slot zorg voor dat materialen niet gestolen kunnen worden, zolang ze niet zijn bevestigd.

 

En nu?

Wat zijn wij blij en trots dat we de wens van de kinderen hebben kunnen realiseren. Het grootste werk zit erop, er is een team onderhoud van betrokken ouders dat het plein zal bijhouden 💪.

‘Omdat je plein nooit af is’  komt er nog een evaluatie is samenwerking met de leerlingenraad,  wellicht volgen daar nog verbeterstappen uit. Maar we hebben nu al vernomen dat veel kinderen blij zijn met de veranderingen van het plein.

Het zal een semi openbaar plein worden, je kunt er dan ook spelen als de school uit is of dicht is. De gemeente zal het plein ‘overnemen’  waardoor deze ook te bezoeken zal zijn na schooltijd.

 

Meer lezen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Wij versturen met: verzendmethoden
Betaalwijzen: betaalmethoden