Stichting Guerrilla Gardeners

In februari 2020 is de Stichting Guerrilla Gardeners opgericht. Met de stichting willen we het werk van alle Guerrilla Gardeners in Nederland (en daar buiten) verder ondersteunen.

Doelstelling Stichting Guerrilla Gardeners

Dit is de formele tekst zoals die in onze statuten staat:

Mensen ondersteunen, enthousiasmeren en in beweging brengen om hun omgeving weer groen te maken, om zo bij te dragen aan een grotere biodiversiteit. Daarmee zal tevens worden bijgedragen aan het gevoel van welbevinden en de gezondheid van burgers, de sociale cohesie in buurten en het klaarmaken van buurten voor klimaatverandering.
Dat doet de stichting door:
● Het aanjagen en stimuleren van het vergroenen van de openbare ruimte door burgers, bedrijven en (onderwijs)instellingen.
● Het ondersteunen van de beweging van Guerrilla Gardeners
● Educatie over het vergroenen van de omgeving en over het belang van het gebruik van inheemse en biologische (zaden)soorten voor biodiversiteit.
● en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk is of kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Bestuur Stichting Guerrilla Gardeners

Het bestuur bestaat uit:
(vlnr) Kike Olsder, penningmeester; Ingrid Aaldijk, voorzitter; Tessel Hofstede, secretaris

De statuten van de Stichting Guerrilla Gardeners

Het beleidsplan voor 2020 van de Stichting Guerrilla Gardeners

Het jaarverslag 2020 van de Stichting Guerrilla Gardeners

Het jaarverslag 2021 van de Stichting Guerrilla Gardeners

Het jaarverslag 2022 van de Stichting Guerrilla Gardeners

 

Gegevens van de Stichting Guerrilla Gardeners:

  • KvK: 77240359
  • RSIN: 860945212
  • NL36 TRIO 0320 1620 52
  • Postadres: Van Humboldtstraat 95, 3514 GN Utrecht
  • Telefonisch bereikbaar: via 06-83655932
  • email: stichting@guerrillagardeners.nl

Actuele activiteiten

In het jaar 2020 richt de Stichting zich op de volgende projecten en processen:

● het onderhouden van en bouwen aan de GG community; meer in het bijzonder wordt het opstarten van een communicatieplatform voor deelnemers aan de community onderzocht
● het (laten) uitvoeren van het project “Boomtuinen”, zoals beschreven in het projectplan
● communicatie met de (potentiele) achterban, in het bijzonder het delen van inspiratie en tips via diverse kanalen
● het oprichten en promoten van het ‘bomenfonds’ ism Ninok
● het aanhaken op “nationale zaaidag” (22 april) om zo mensen te betrekken bij de GG community
● het initiëren en stimuleren van projecten waarin er ontmoeting en samenwerking plaatsvindt tussen GG’ers op lokaal niveau
● het selecteren en aanvragen van beschikbare subsidiemogelijkheden
● het inrichten van de basisadministratie, openen van een eigen bankrekening etc.
● het opzetten van een donateursprogramma

 

Staat van baten en lasten/balans

De jaarrekening over 2020.

De jaarrekening over 2021.

De jaarrekening over 2022.

Doe een donatie

Steun de missie van onze stichting om de buurt om te toveren in een groene oase.
We hebben de ANBI status, dat betekent dat donateurs (onder bepaalde voorwaarden) hun giften kunnen aftrekken van de inkomstenbelasting.

Wij versturen met: verzendmethoden
Betaalwijzen: betaalmethoden