tips voor inheemse guerrilla gardening planten

Guerrilla gardenen met oog voor biodiversiteit betekent vooral werken met planten die van nature hier voorkomen. Welke planten beveelt de stadsecoloog van Utrecht aan?

  • Paardebloem is voor wilde bijen de belangrijkste drachtplant. Hij bloeit vroeg. Het inzaaien van paardebloemen meest simpel voor bijen en meer bloemen. Een groene grasmat is niet perse de beste grasmat voor biodiversiteit.
  • Hondsdraf en dovenetel. Deze zijn goed voor bijen.
  • Zevenblad is kenmerkend voor de ondergroei in bossen. Als hij in bloei is komen er veel zweefvliegen op af. De plant zorgt voor veel nectar.
  • Wilgen. Deze bloeien vroeg in het jaar en voedt op een moment dat er niet veel anders te vinden is al massaal bijen en hommels. Je hebt meer aan een uitbundig bloeiende boswilg dan aan 1000 crocusbolletjes.
  • Sleedoorn. Ook heel waardevol voor insecten. Hij is vrij groot, maar in tuinen kun je deze soort behoorlijk klein houden.
  • Grote kattenstaart, bloeit lang. Hier komen veel soorten bijen op af, waaronder de kattenstaartdikpootbij. Qua inheemse soorten is het een goede drachtplant.

Er is een trits aan soorten planten waar een specifieke soort bij op afkomt. Je kunt met een aantal specifieke bijenplanten veel bijen helpen.

  • Campanula doet het in de stad goed. Grasklokje en ruigklokje horen hier thuis. De grote klokjesbij komt hier op af.
  • Grote wederik. Slobkousbij.
  • Wouw. Hierop komt de resedamaskerbij.
  • Sierlathyrus. Lathyrusbij.

Wil je weten wat er in je buurt voorkomt, kijk dan op wildebijen.nl of op waarneming.nl.

Let op dat niet alles dat je op internet leest klopt. Wil je zelf weten wat bij jou in de buurt goede soorten zijn? Neem contact op met de stadsecoloog of de lokale IVN of het KNNV.