De bloei-uitdaging: de boomspiegeltuin van Jeanine

De bloei-uitdaging: de boomspiegeltuin van Jeanine

Jeanine woont in Heemstede. Zij adopteerde de boomspiegel voor haar huis. Ze schrijft ons: “Mijn uitdaging is om het voor elkaar te krijgen dat er elke maand iets bloeit.” Daar willen we natuurlijk meer over weten! We vroegen Jeanine om haar verhaal te vertellen.

Jeanine vertelt:

“Al  een aantal jaren ben ik de ‘beheerder’ van de boomspiegel voor mijn huis. Aanvraag bij de gemeente Heemstede gedaan (dat kan heel makkelijk online) en vervolgens kwam er een groene tegel, zodat de medewerkers van de gemeentelijke groenafdeling weten dat ze ‘mijn’ boomspiegel’ voortaan mogen overslaan. 

Een speciale tegel markeert de boomspiegel als geadopteerd.

Mijn pogingen om een mooie ‘stabiele’ boomspiegel te maken waren de afgelopen jaren met meer en minder succes.  Afgelopen najaar werden de trottoirs in onze straat opnieuw bestraat en had ik opeens een grotere boomspiegel. Dat was de kans om nu eens echt serieus aan de slag te gaan!

Allereerst heb ik alles wat ik tot nu toe had geplant verwijderd en goede nieuwe tuinaarde in de boomspiegel aangebracht. En vervolgens begon het grote avontuur! Heel veel moois uit mijn eigen tuin kreeg een plekje. Mijn uitdaging werd om zo te beplanten dat er elke maand iets anders bloeit in mijn boomspiegel. Tot nu toe lijkt dat te lukken!

Klokjes, begin juni

Wat heb ik geplant? Het is een heerlijke uitbundige boel geworden met onder meer:  Aster divaricatus, Aster asran, wilgenroosjes (Chamerion angustifolium ), Geranium macrorrhizum, Geranium nodosum, Citroenmelisse, Lievevrouwebedstro , Campanula persicifolia en vergeet-me-nietjes.  Natuurlijk ook bolletjes, blauwe druifjes, en ruimschoots gezaaid, stokrozen en papavers.

Mijn uitdaging werd om zo te beplanten dat er elke maand iets anders bloeit in mijn boomspiegel. Tot nu toe lijkt dat te lukken!

Klaproos, juni

Op de foto bovenin dit artikel was het maart/april. Op dat moment bloeiden de vergeet-me-nietjes, blauwe druifjes en begonnen de Stokrozen en Papavers er zin in te krijgen.

Begin juli: de Titeleia

In mei en juni werd het pas echt feest! De prachtig gevulde rode klaproos en een andere roze variant stonden te stralen Een prachtcombinatie met de klokjes van de witte campanula. Maar het echte succesnummer is het wilgenroosje, dat al maandenlang onvermoeibaar paars staat te bloeien.

Tot mijn grote verrassing  zag ik begin juli, een beetje verstopt tussen de bladen van de stokroos, een prachtig blauw bloemetje:  de Triteleia. Een alliumachtig knolletje dat ik eerlijk gezegd was vergeten.  Deed het nooit in mijn tuin en vorig najaar ‘voor straf’ ook geplant in de boomspiegel. Mijn geduld eindelijk beloond!

Nog even en de Aster divaricatus en de stokrozen gaan bloeien. Ik kan niet wachten!

Het leuke van zo’n vrolijke boomspiegel is dat je ook je buren inspireert om aan de slag te gaan. Inmiddels zijn er in onze straat al 3 groene tegels en wisselen buren tips, truc, plantjes en zaadjes uit. Een prachtig resultaat toch?”

Jeanine is een nieuwsgierige communicatieadviseur die elke vrije minuut in haar tuin doorbrengt. Tuinieren is haar grote passie. ‘s Winters verslindt ze tuinboeken en zodra de eerste sneeuwklokjes hun kopje boven de grond uitsteken, begint het weer te kriebelen en heeft ze binnen de kortste keren weer vieze handen en zwarte nagels.

Heb jij ook een mooie guerrillatuin die je graag aan veel meer mensen wilt laten zien? Neem dan even contact met ons op via info@guerrillagardeners.nl en wie weet sta jij met je verhaal binnenkort op onze website!

Short story of a first Guerrilla Gardening action

Short story of a first Guerrilla Gardening action

This article is an invitation for everyone interested in guerrilla gardening to start with small actions, maybe in your own neighborhood! If you would like to share your story, know more on how to organize an action, or if you have other questions, please contact us : info@guerrillagardeners.nl

(Nederlandse tekst onderaan)

Fragments of inspiration

Friday 25th October, Utrecht, at night.
A small committee of curious and motivated people gathered to share ideas, visions, inspirations on how to make cities more biodiverse and sustainable. Ultimately, their evening goal was to go on the streets at night to do their first action. My name is Evy, and I was one of them.

Expectations, inspirations

Before putting hands in the soil, we first decided to get to know each other by making an informal round of introductions, and by formulating our expectations for the evening. The central idea was to experiment with the act of gardening outside the boundaries of private spaces for the first time.

I was inspired by the personal stories that motivate this gut-feeling of urgency to take action. From the very lively memory of fresh and sound air, now perceived as poisonous, that one could breath during autumn as a child, to a need of small, tangible and community-oriented actions to balance out sometimes fuzzy and abstract campaigning at national or international scales.

“Getting money grants from government for planting.”

Which types of guerrilla gardening actions would we like to do? Which kind of cities do we want to live in? What are the driving forces of guerrilla gardeners? We took a moment to creatively answer to these questions. They are the colourful illustrations in this article.

Action : ” Plant the bulbs three-times their size deep!”

After the meeting, we went for the action.

In our bags shovels, headlamps and most importantly: handfuls of organic bulbs and indigenous wildflower seeds. We also brought garden gloves, although those remained untouched as everybody enjoyed the touch of the soil!

The sites we chose to flower were in the area directly surrounding our meeting place: very central in Utrecht, close to the train station. We all agreed that this was a very good starting point (lots of bare tree pits, large monocultures of grass, very busy street), but also agreed that next time we will look for more relevant spots (less central so less invested by the municipality, somewhere there would have been no green at all).

We spent a bit less than an hour under the headlamp light, successively digging small holes in the soil, filling them up with bulbs, and covering them again, incognito. Next time, we will need a sign to indicate that guerrilla gardeners passed by!

I think that my main takeaway from this action concerns the empowering aspect of the collective when it comes to feel comfortable to go on the streets and guerrilla garden. We interacted with people passing by, enjoyed the surprised looks. You don’t need many people to get started. Just a good dose of motivation, curiosity, and a free evening.

Evy

Nederlandse tekst

Verslag van een eerste Guerrilla Gardening-actie

Vrijdagavond 25 oktober, Utrecht

Een team van nieuwsgierige en gemotiveerde mensen komt samen om ideeën uit te wisselen en inspiratie op te doen over hoe steden meer biodivers en duurzaam gemaakt kunnen worden. Het doel van de avond: in het donker de straat op gaan voor actie! Mijn naam is Evy en ik was erbij.

Verwachtingen, inspiratie

Samen zouden we gaan experimenteren met tuinieren op openbaar terrein. Voordat we aan de slag gingen, wilden we elkaar eerst op een informele manier leren kennen en onze verwachtingen voor de avond formuleren. Ik werd geïnspireerd door de persoonlijke motivaties om in actie te komen. Van de levendige herinnering aan frisse en gezonde herfstlucht die je als kind inademde en die nu als giftig wordt beschouwd, tot de behoefte aan kleine, concrete acties in eigen buurt om tegenwicht te bieden aan vage en abstracte (inter)nationale campagnes.

Welke soorten Guerrilla Gardenacties willen we doen? In wat voor soort steden willen we wonen? Wat is de drijvende krachten achter Guerrilla Gardeners? We namen de tijd om deze vragen op een creatieve manier te beantwoorden, zie de kleurrijke illustraties in dit artikel voor het resultaat.

Actie: “Plant de bollen op een diepte van drie keer hun lengte!”

Na de vergadering was het tijd voor actie. In onze tassen zaten schepjes, hoofdlampen en vooral: handenvol biologische bollen en inheemse bloemenzaden. We hadden ook tuinhandschoenen, maar die bleven in de tas… iedereen genoot van het wroeten in de aarde!

De locaties die we kozen om te planten, bevonden zich in het gebied direct rondom onze ontmoetingsplaats: vlakbij Utrecht Centraal. We waren het erover eens dat dit een zeer goed startpunt was (veel kale boomspiegels, grote monoculturen van gras, een drukke straat), maar ook dat we de volgende keer op zoek gaan naar minder centrale plekken, waar minder wordt geïnvesteerd door de gemeente en waar dus helemaal geen groen is.

Verlicht door de hoofdlampjes groeven we gaatjes in de grond, vulden ze met bollen en bedekten ze opnieuw, incognito. De volgende keer hebben we een bord nodig om aan te geven dat Guerrilla Gardeners langs zijn geweest!

Het belangrijkste dat ik van deze actie heb meegenomen, heeft betrekking op het gevoel van empowerment door te werken als collectief. Samen voel je je sneller op je gemak, tijdens Guerrilla Gardening op straat. We gingen gesprekken aan met voorbijgangers en genoten van de verraste blikken. Je hebt niet veel mensen nodig om te beginnen. Gewoon een goede dosis motivatie, nieuwsgierigheid en een vrije avond.

Evy