heldinnen van de Dame

Picture 5Picture 3

De wijk Zuilen kent een unieke plek voor ouderen, een eigen ruimte voor activiteiten in de plint van het complex ‘De Dame’, tegenover winkelcentrum Rokade. Een bewonersinitiatief in zelfbeheer, met als motto ‘ontmoeten en bewegen’. 

Door ‘corona’ zijn onze mogelijkheden nu erg beperkt. We doen echter wat we kunnen! 

De binnentuin biedt gelukkig ruimte voor optredens, een pub quiz, fitness op je balkon… 

En dan zijn er natuurlijk de maaltijden! 

Aly Janmaat en Wil Smit, onze onvermoeibare vrijwilligers, bieden al jaren gastvrijheid in ‘De Dame’. Ze blijven ook nu, terwijl de ontmoetingsruimte gesloten is, aan iedereen denken. Zijn betrokken bij de distributie van maaltijden, en koken wekelijks soep. Op te halen, of desnoods thuisgebracht voor wie maar wil. De nu noodgedwongen aan huis gebonden senioren zijn hen hiervoor heel dankbaar. 

 Hartelijke groet, Namens bestuur en vrijwilligers van ‘De Dame’ en voor contact: Arie Nico Verheul,

arienicoverheul@gmail.com 0655800168
Loes Kanter, coördinator loesbijdedame@gmail.com

Irene

Irene

Een echte held, echt waar.

Is er iets aan de hand,

dan is zij direct daar.

Een held tot en met.

Ook in het calamiteiten hospitaal,

staat zij daar met de rode pet.

Als verpleegster, buurmeisje, vriendin.

Heb je haar nodig,

dan zet zij zich in

Lief, betrokken en oprecht.

Dat is de manier,

waarop zij vecht

Na weken strijden tegen corona in het UMC.

Zei haar rug plots: ik heb geen zin meer, ik stop er mee.

Pijn, leed en slapeloze nachten.

Het enige wat zij nu kan doen is wachten.

Als omgeving vinden we dit heel erg naar.

En hopen we iets te kunnen doen voor haar.

Plantjes, bloemetjes, daar gaat zij van stralen.

Met dit gebaar hopen we haar uit haar dipje te halen.

Liefs, Kim

ZZPer: productiemedewerker

ZZPer: productiemedewerker

23 mei 2020
Als guerrilla gardeners hebben we een mooie order gekregen waarvoor we een boel bloembommen moeten maken. Kom jij meedraaien in ons team?

We zoeken betrouwbare mensen die ons tot eind juni kunnen helpen met het produceren van de bommen. Het werk bestaat uit:

 • het maken van bloembommen (uit kleipoeder, compost, zaadjes en water)
 • het samenstellen van zakjes met bloembommen (zakjes vullen en dichtmaken)
 • het verzendklaar maken

Kenmerken:

 • de betaling is per gemaakte bloembom of per gevuld zakje. Onze ervaring is dat je makkelijk aan 20 euro per uur komt. Dit is excl. BTW.
 • wit te declareren bij ons op factuur
 • start zo spoedig mogelijk
 • we spreken flexibel af hoeveel je kunt doen
 • deze klus loopt tot ongeveer eind juni
 • woonachtig in de buurt van Utrecht ivm aan- en afvoer materialen
 • je maakt ze thuis of je maakt ze op een locatie in het centrum van Utrecht waar we produceren. Natuurlijk houden we daarbij rekening met de corona-maatregelen.

Heb je belangstelling om mee te draaien, neem dan contact op met Jenny.

De do’s en don’ts van Guerrilla Gardening door de stadsecoloog

De do’s en don’ts van Guerrilla Gardening door de stadsecoloog

De biodiversiteit staat zwaar onder druk. Het bijna-niet-te-geloven aantal van 1 miljoen planten- en diersoorten is bedreigd met uitsterven. Gelukkig kunnen we ons steentje bijdragen, juist ook in stad of dorp. Guerrilla Gardenen jij ook met liefde voor biodiversiteit? De stadsecoloog van Utrecht, Floris Brekelmans geeft ons aandachtpunten mee. 

Doen

 • Gebruik inheemse soorten. Als je aan de slag gaat voor biodiversiteit gebruik dan bij voorkeur soorten die van nature hier voorkomen. Deze dragen het meeste bij. Kijk ook vooral naar wat er voor dieren op je planten komt. Daar kun je van leren. Met name – komen er naast honigbij en hommels ook andere soorten op af? Ga kijken en maak foto’s en leer zo hoe je inspanning bijdraagt aan biodiversiteit.
 • Focus dichtbij: zo vind je plekken die we normaal niet zouden vinden. Je kent je eigen straat het beste.
 • Vertel je verhaal! Waarom ben je aan het Guerrilla Gardenen en wat zit er achter? Neem vooral kinderen erin mee. Zij zijn de natuurbeschermers van de toekomst. Ook bij planten en dieren geldt ‘onbekend maakt onbemind’.
 • Probeer er achter te komen wat de huidige waarde is voor flora en fauna van de plek die je wilt veranderen. Is een plek op het oog niet zo biodivers? Dat klopt vaak, maar soms is er verrassend veel biodiversiteit. Je ontdekt het door te kijken wat er is, ga letterlijk op je knieën en kijk. In bijvoorbeeld plantsoenen kunnen hele kolonies aan bijen voorkomen. De grijze zandbij kan op zo’n plek honderden holletjes hebben terwijl je op eerste gezicht denkt dat zo’n plek geen waarde heeft.
 • Zorg ook voor rommeplekjes, Bijvoorbeeld boomstammetjes, een stapel kapotte dakpannen en bladerhopen. Daar barst het vaak van het leven!
 • Je eigen tuin draagt bij aan biodiversiteit. De tuinen met een mix van verwildering en beheer hebben de grootste biodiversiteit. Als je je tuin laat verwilderen worden maar een paar soorten dominant. Dat doet niet zoveel voor biodiversiteit. Als je aanstuurt op een mix van planten en ook qua structuren (hoog, laag, boom, struik, gras) dan krijg je de meeste diversiteit in je tuin.
 • Boomspiegels zijn een goede plek om te vergroenen. Ze zijn vaak relatief kaal, vaak een plek om de hond te laten poepen en plassen. Dit soort plekken zijn waardevoller als ze begroeid zijn. Besef wel dat zo’n boomspiegel een lastige plek is voor planten. De grond onder de boom is vaak droog. De boom onttrekt veel voedingsstoffen en water. Ook is er vaak veel schaduw. Planten zullen het eerste jaar wel groeien, daarna wordt het lastig. Dus kies planten die kunnen groeien in dit soort omstandigheden! (Meer lezen over boomspiegeltuinieren.)
 • Betrek de buurt! Neem je buurt mee in de plannen. Ga ze bijpraten. Leg uit waarom je iets doet. Als je in de buurt het groen anders gaat beheren zonder uitleg krijg je weerstand. Wees ook realistisch in wat je vertelt: leg uit dat het een paar jaar duurt voordat het eindbeeld bereikt wordt. Zorg voor een paar ambassadeurs in de buurt die het verhaal kunnen vertellen.
 • Onderhoud je Guerrilla tuin. Maai er bijvoorbeeld een wandelpaadje of struinpaadje om uit. Zet een bankje neer. Ruim regelmatig het zwerfvuil weg.
 • Betrek de gemeente. De gemeente heeft vaak een beeld hoe zij het groen voor ogen heeft. Het is beter dat je elkaar informeert dan dat je elkaar tegenwerkt.
Onderhoud van een guerrilla tuin in de buurt van Amstel.

Niet doen

 • Wees terughoudend met inzaaien van braakliggende terreinen. Dit zijn de enige plekken in de stad waar natuurlijke processen ongestoord hun gang kunnen gaan. Ingrijpen levert vaak niet meer biodiversiteit op.
 • Guerrilla Garden in je directe leefomgeving. Ga niet in het buitengebied aan de slag! De laatste jaren zijn in het buitengebied veel mengsels van bloemen ingezaaid die niet passen in het gebied. We noemen deze ook wel carnavalsmengsels. Ze doen vaak meer schade dan goeds.
 • Begin niet te ingewikkeld. Het is zonde als je afknapt op Guerrilla Gardening doordat het niet lukt. Kijk eerst naar welke kansrijke plekken er in de buurt zijn. Het makkelijkst is het om straattegels te verwijderen. Maak een geveltuintje. Dit is ook vrij droog (bakstenen trekken water weg), maar met het verbeteren van de bodem is veel te bereiken.
 • Zie bloembollen niet als de oplossing voor meer biodiversiteit. Ze bloeien vaak maar kort en geven dus kort nectar. Bloembollen hebben vaak wel een functie voor het mooier maken van een berm. Daarnaast is er nog een ander neveneffect: op plekken met bloembollen wordt het gras later gemaaid. Op zulke plekken wordt het gras langer en heb je snel een rijkdom aan planten en daarmee bijtjes.
 • Ga niet rommelen op plekken die voor biodiversiteit waardevol zijn. Bomenlanen waaronder gras groeit daar kunnen bijvoorbeeld veel paddenstoelen voorkomen. Als je hierin gaat tuinieren dan verliest het die kwaliteit.
  Wil je weten wat er in je buurt voorkomt, kijk dan op wildebijen.nl of op waarneming.nl. Let op dat niet alles dat je op internet leest klopt. Wil je zelf weten wat bij jou in de buurt goede soorten zijn? Neem contact op met de stadsecoloog of de lokale IVN of het KNNV.
Lekker in je eigen buurt. De geveltuin van Casper, Amsterdam.

Wil je meer lezen over Guerrilla Gardening en biodiversiteit?

 • Een interview met Floris Brekelmans verscheen al eerder op onze site. Lees hier het blog.
 • Dit zijn de tips van Floris voor inheemse planten om mee te guerrilla gardenen. Bekijk de tips.